Jesteś tutaj

Uruchomienie W ZakŁadach Klienta

  • Puesta a punto en casa del cliente
  • Puesta a punto en casa del cliente
  • Installation
  • Puesta a punto en casa del cliente (Montaje)

Uruchomieniem maszyny w zakładach klienta zawsze zajmują się technicy z zespołu odpowiedzialnego za jej zaprojektowanie, montaż i programowanie zgodnie z warunkami określonymi w ofercie.

Po zakończeniu montażu i instalacji w zakładach klienta technicy drobiazgowo sprawdzają prawidłowość działania wszystkich stacji roboczych, liczbę cykli na stację oraz jakość gotowych wyrobów. Jeżeli wyniki przeprowadzonych testów spełniają oczekiwania klienta, wypełnia on protokół odbioru końcowego maszyny podpisywany następnie przez obie strony.

Następnie w razie konieczności technicy z tego samego zespołu udzielą szkolenia z obsługi maszyny.