Jesteś tutaj

Uniwersalne maszyny nitujące CNC

Maszyny nitujące CNC firmy AGME pozwalają zwiększyć wydajność i elastyczność procesu nitowania. Jedną z ich najważniejszych zalet jest możliwość programowania sekwencji nitowania dla detalu o każdej geometrii i dowolnie umiejscowionych nitach.

  • agme cnc riveting
  • Centro de remachado flexible
  • Centro de remachado flexible RR12 NCD
  • Cabezal de centro de remachado flexible

Praktyczny dialogowy system komunikacji HMI umożliwia wygodne programowanie maszyny osobom bez specjalistycznego przygotowania. Każdy programista może szybko opanować sposób obsługi interfejsu w stopniu umożliwiającym tworzenie, edycję i usuwanie programów.
Nad pracą uniwersalnych maszyn nitujących CNC czuwa sterownik PLC 1500 firmy Siemens. Sterownik zarządza programami komponentów, kontroluje wszystkie sygnały z maszyny i przesyła do serwonapędów współrzędne pozycji nitowania.

W programach można zapisać dowolną liczbę punktów nitowania oraz punkty przejściowe (dla uniknięcia przeszkód).

Opisana metoda sterowania umożliwia:

  • Dodawanie, edytowanie i usuwanie programów przypisanych do poszczególnych modeli. Pełna elastyczność w zarządzaniu różnymi procesami nitowania.
  • Edytowanie i dodawanie punktów nitowania i położeń przejściowych, zmianę prędkości itp. w zapisanych programach.

Standardowa wersja zawiera mechaniczny ogranicznik nitowania, istnieje też możliwość wyposażenia maszyny w trzecią sterowaną oś Z oraz system zapewnienia jakości AC1 lub AC2.

W naszej bogatej ofercie maszyn, z dwiema lub trzema osiami sterowanymi serwonapędem, każdy znajdzie najlepsze rozwiązanie z możliwością wprowadzania zmian w procesie, w przeciwieństwie do trudnych w przebudowie sztywnych linii produkcyjnych.