Jesteś tutaj

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A
CIF: ES A20022448
APALATEGI 7 - 20600 - EIBAR – GUIPUZCOA - HISZPANIA
Tel: +34 943 121 608
Email: agme@agme.net

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A przetwarza powierzone dane osobowe w celach związanych z administracją, księgowaniem i rozliczaniem podatków od świadczonych usług, a także w celu rozsyłania komunikatów handlowych dotyczących naszych produktów i usług.

3. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia stosunków handlowych, a w stosownych przypadkach dodatkowo przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań narzuconych prawem.

4. Jak jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Poniżej przedstawiamy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  • Realizacja umowy: Świadczenie zamówionych usług
  • Uzasadniony interes administratora danych: Przesyłanie komunikatów handlowych

5. Komu przekazywane będą dane osobowe?

Dane przekazywane będą następującym podmiotom:

  • Dane mogą być przekazywane przedstawicielom handlowym w celu rozsyłania wiadomości i nawiązywania kontaktów handlowych.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom w państwach trzecich:

  • Firmom handlowym celem generowania leadów sprzedażowych. Zasady przekazywania danych określono w: Standardowych klauzulach dotyczących ochrony danych.

7. Jakie prawa przysługują osobie przekazującej dane?

Każdy ma prawo dowiedzieć się, czy firma AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A przetwarza jego dane osobowe.

Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, do żądania ich usunięcia, np. jeżeli dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

W określonych warunkach osoby zainteresowane mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, co oznacza, że będą one przechowywane w celu dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami.

W określonych warunkach i szczególnych sytuacjach osoby zainteresowane mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. W takim przypadku AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A zaprzestanie przetwarzania danych do celów innych niż uzasadnione dochodzenie praw lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

W dowolnym momencie można wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych w konkretnym celu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie podejrzenia naruszenia praw dotyczących ochrony danych osobowych, a szczególnie w razie niemożliwości skorzystania z przysługujących jej praw, osoba zainteresowana ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego za pośrednictwem strony internetowej: www.agpd.es.

8. W jaki sposób uzyskaliśmy dane?

Dane osobowe przetwarzane przez AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE, S.A pochodzą bezpośrednio od osób zainteresowanych lub od przedstawicieli handlowych.

Kategorie przetwarzanych danych:

  • Dane identyfikacyjne
  • Adresy korespondencyjne i e-mail
  • Informacje handlowe

Nie przetwarzamy danych osobowych szczególnych kategorii (ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej ani danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).